Veteránsky turnaj - Volejbal v Kežmarku


Volejbal na facebookuPrejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše turnaje
19. ročník „MEMORIÁL FRANTIŠKA MIZDOŠA“

Dňa 8.8.2015 sa uskutoční 19. ročník volejbalového turnaja „MEMORIÁL FRANTIŠKA MIZDOŠA“

PROGRAM:
- otvorenie turnaja o 7.30 hod.
- stretnutia podľa rozpisu od 8.00 hod.
- vyhodnotenie turnaja o 19.30 hod.
- spomienkový večierok od 20.30 hod.


SYSTÉM:
hrá sa v skupinách podľa počtu prihlásených družstiev na dva hrané sety do 20 b.
výška siete
- muži 235 cm
- ženy 224 cm
ďalej sa hrá podľa medzinárodných volejbalových pravidiel a súťažného poriadku SVF.

KATEGÓRIE:
ŽENY 35 rokov a staršie
MUŽI „A“ 40 – 50 rokov
MUŽI „B“ nad 50 rokov
MUŽI,,C´´ nad 60 rokov
TOLERANCIA – dosiahnutie veku v roku 2015 !


TURNAJOVÝ VKLAD: 50,00 € za prihlásené družstvo
zaslať spolu s prihláškou na číslo účtu: 6746034001/1111, VS = 20150808, KS = 0308

PRIHLÁŠKY:
záväzné prihlášky posielať spolu s dokladom o zaplatení vkladu.
Prihlášky bez požadovaných náležitostí a po termíne uzávierky
nebudú akceptované!
TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 20. júl 2015!
RUDuško.

 

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky